All Posts

KIK rahastab Calidity projekti Lõuna-Aafrika Vabariigi hoonete CO2 heitmete vähendamiseks

Last updated on
May 18, 2021

Projekti ülevaade

TarkVent OÜ viib oma targa hoone ja energiajuhtimise ekspertiisi ja tarkvara Lõuna-Aafrika Vabariiki, kus elektrienergia heitmeintensiivsus OECD liikmete seas teisel kohal, kuid samas on kallineb elektrienergia peadpööritava tempoga.

Aitame kinnisvaraomanikel, kelle hooned on loodud 'odava energia' ajal hoida keskkonda väga kiire investeeringu tagasiteenimisajaga.

Projekti tulemusena vähenevad Lõuna-Aafrika Vabariigi CO2 heitmed 8165 tonni võrra.

TarkVent OÜ loob tarkvaralahendust vananenud hoonete automaatika renoveerimiseks. Alates 2017. aastast on toimunud pilootprojektid tarkvara abiga energiatarbe vähendamiseks hoonetes. Praegu kasutab SmartVenti 11 kinnisvaraarendajat 3 riigis. Käesolev projekt on vajalik LAVi kliimamõju vähendamiseks ja saab toimida efektiivselt tänu LAVi turu ja laiema regiooni majanduslikule huvile energiat säästa.

Pildid projektis toimunust

Mike Tiffin loomas kontakte messil African Energy Indaba 2022
Esimene IoT seadmete saadetis sihtriiki - Enless energimonitor ja Sensibo jahutuskontrollerid
Projekti esimene paigaldis - Enless juhtmevaba sidega pulsiluger elektritarbimise mõõtmiseks.Cornerstone Veterinaariakeskuses
Cornerstone Veterinaariakeskus - sisekliima monitooring uue Sensibo liidestuse kaudu
CoFi @ Midrand - projekti teise pilootprojekti tegevuspaik (foto: CoFi FB)


Lõuna-Aafrika Vabariigi mõju kliimamuutustele

Lõuna-Aafrika Vabariigik (LAV) on maailma suuruselt kuues antratsiidi tootja. Fossiilsete kütuse ligipääsetavusest ja muude energiaallikate vähesusest tulenevalt on LAVi elektritootmise keskkonnamõju OECD arvestuses India järel teisel kohal, näitajaga 913.53 gCO2/kWh (EU-28: 350.24 g).

Climate Action Trackeri hinnangul on LAV praegused lubadused kliimamõjude vähendamiseks aastaks 2030 ebapiisavad Pariisi kliimaleppe 1.5 kraadi eesmärgi saavutamiseks ja LAV praegune trajektoor liigitub pigem kategooriatesse 'Highly insufficient' või '2°C compatible". Lähiaastatel ei ole oodata positiivseid muutusi riigis valitseva energiakriisi tõttu, mis pidurdab investeeringute tegemist uutesse energiaallikatesse - esmatähtis on varustuskindlus.

Samuti ohustavad Lõuna-Aafrika Vabariiki kliimamuutuste mõjud, sealhulgas põudade sagenemine ja tugevnemine, mis ohustab nii põllumajandust, infrastruktuuri, kui ka joogivee varustuskindlust linnades. Lisaks on oht, et merevee taseme tõus suurendab üleujutuste riski rannikulinnades - sealhulgas Kaplinnas, Durbanis ja Port Elizabethis.


Request a product demo!

Receive a personal walkthrough of what Calidity has to offer.

Thank you!

We will contact you to schedule the product demo.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Latest updates