All Posts

11 soovitust hoone sisekliima nakkusohutuks muutmiseks

Last updated on
September 25, 2020

Me kõik tahame töötada keskkonnas, mis on vaba tervist kahjustavatest teguritest, nagu liigne müra, ebapiisav valgustus, mis väsitab silmi, õhusaaste, ruumide umbsus, bakterid ja viirused. 

Märtsis alanud koroonaviiruse pandeemia tõttu on viimane eriti oluliseks muutunud – kõikide asutuste ja töökohtade jaoks on muutunud aktuaalseks küsimus, kuidas takistada oma töökeskkonnas Covid-19 jt viiruste levikut ning tagada nii töötajate kui ka klientide ohutus.

Valitsus ja ametkonnad on teinud väga head teavitustööd hügieeni ja sotsiaalse distanseerumise soovituste osas. Ilmselt on tänaseks kõigile selgeks saanud, kui oluline on kätepesu­ ja regulaarne ühiskasutatavate pindade puhastamine ning desinfitseerimine, näo puudutamise vältimine avalikes kohtades ja pesemata kätega, rahvamassidest eemale hoidmine ja võõrastega vähemalt 2 m distantsi hoidmine.

Hoolimata asjaolust, et Covid-19 on peamiselt õhu kaudu leviv piisknakkus, on vähem räägitud sellest, mida saaks ära teha, et vältida viiruste levikut hoonetesiseselt õhu kaudu.

Seetõttu on Calidity tiim otsustanud kokku panna 11 soovitust, kuidas ettevõtted ja organisatsioonid saaksid hoolitseda oma sisekliima nakkusohutuse eest. Soovitame selleks teha järgnevat:

1.       Vaadake üle ventilatsiooniseadmete töö – kas seadmed töötavad laitmatult ning piisaval võimsusel, et tagada viiruseosakeste efektiivne väljatõmme.

2.       Kaaluge rootorsoojustagasti väljalülitamist. Soojustagasti töö tulemusena võib osa väljatõmmatavast õhust sattuda sissepuhutavasse õhku, mis võib omakorda kaasa aidata viiruse levikule majasiseselt ühest muidu suletud tsoonist teise.

3.       Avage regulaarselt aknaid ruumide tuulutamiseks, milles puudub sundventilatsioon.

4.       Aknaid võib avada ka sundventilatsiooniga ruumides. Akende avamine päikselisel ajal laseb siseruumi ka UV-kiirgust, millel on desinfitseeriv toime.

5.       Jätke regulaarselt kasutatavates tööruumides ventilatsioon vähendatud võimsusel tööle ka töötundide väliselt. Sellega saate tagada, et hommikuks on õhk puhas ja värske.

6.       Seadistage ventilatsioon tavavõimsusel töötama ka mõned tunnid enne tööpäeva algust ning pärast tööpäeva lõppu.

7.       Lisaks ventilatsiooni tagamisele ruumis võiks kaaluda ka õhupuhastusseadmete kasutamist, mis on võimelised viiruseosakesi õhust kinni püüdma ja eemaldama. Sellised seadmed on näiteks HEPA filtritega õhupuhastid või UVGI tehnoloogial põhinevad seadmed, mis tapavad siseõhus hõljuvaid viiruseosakesi UV-kiirguse abil.

8.       Kontrollige ventilatsiooni õhuvõtufiltreid regulaarselt, et vältida õhuvoolu vähenemist ummistunud filtrite tõttu.

9.       Hoidke silm peal ka õhuniiskusel. Õhuniiskus ei tohiks langeda alla 40%. Kuiv õhk kuivatab inimeste limaskestasid, mistõttu väheneb meid viiruste eest kaitsev barjäär. Suvel üldiselt õhuniiskusega probleeme ei esine, kuid talvel tasuks kaaluda õhuniisutajate kasutuselevõttu.

10.   Veenduge, et ventilatsiooni sissepuhketorud ei oleks suunatud otse ruumis töötavate inimeste peale, kuna see võib endaga kaasa tuua piisknakkuse kandumise haigusekandjalt tervetele inimestele.

11.   Tualetti kasutades sulgege WC-poti kaas enne, kui vett tõmbate. See aitab vältida viiruseosakeste paiskumist õhku.

Praeguses olukorras on olulisem kui kunagi varem töötada ühe eesmärgi nimel, milleks on enda ja end ümbritsevate inimeste tervise hoidmine ja ohutuse tagamine. 

Järgides eelloetletud soovitusi koos teiste ametlike soovitustega, saate anda endast maksimumi, et teie hoone ja selle sisekliima oleksid hoones töötavate ja viibivate inimeste jaoks võimalikult nakkusohutud.


Request a product demo!

We'll show you our remote metering, dashboarding, alarms, control and data gathering systems.

Thank you!

We will contact you to schedule the product demo.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Latest updates