All Posts

Peatselt kohustuslikuks muutuvad kaugloetavad arvestid säästavad aega ja närve

Last updated on
August 13, 2020

2018. aastal jõustunud Euroopa Liidu energiatõhususe direktiiv muudab aastast 2026 kõikide arvestite kauglugemise kohustuslikuks. Kaugloetavatel arvestitel on tavapäraste arvestite ees mitmeid eeliseid, mis muudavad hoonehaldurite ja lõpptarbijate elu lihtsamaks ja mugavamaks.

Mis on kaugloetavad arvestid  ja kuidas nende lugemine toimub?

Kaugloetavad arvestid on elektri-, vee-, kütte- ja gaasiarvestid, mis edastavad oma näidu  teenusepakkujale automaatselt. See kaotab vajaduse näitude manuaalse korje järele ning lihtsustab hoone omaniku või rentnike elu oluliselt. Näitude edastamiseks kasutavad arvestid erinevaid tehnoloogiaid, näiteks GSM, 3G, Wi-Fi ja programmeeritavad loogikakontrollerid (PLC).  Eestis laialdases kasutuses olevad Ericssoni kaugloetavad elektriarvestid edastavad infot näiteks GSM ja 3G tehnoloogiate abil.

Kaugloetavad arvestid muutuvad 2026. aastast kohustuslikuks

Kaugloetavad elektriarvestid on elektrituruseaduse kohaselt kohustuslikud olnud juba 2017. aastast alates. 2018. aastal jõustus lisaks Euroopa Liidu energiatõhususe direktiiv, mis muudab ka teist liiki  arvestite (kütte-, gaasi- jt.) kauglugemise 2026. aastast kohustuslikuks. Ülemineku lihtsustamiseks peavad alates 26.10.2020 paigaldatavad uued arvestid olema kaugloetavad.

Arvestite kauglugemise nõude aluseks olev direktiiv on kehtestatud eelkõige 2030. aastaks seatud energiasäästu eesmärkidele kaasaaitamiseks. Direktiiv sätestab, et arvestite näidud tuleb edastada ka lõpptarbijale endale, et tarbija saaks elektri, vee, kütte ja gaasi tarbimisest ning sellest tulenevatest kuludest parema ülevaate.

Kaugloetavatel arvestitel on mitmeid eeliseid

Kaugloetavatel arvestitel on nii hoonehaldurite kui ka lõpptarbijate jaoks mitmeid eeliseid. Näiteks ei tule igal perioodil meeles pidada, et õigel kuupäeval tuleb arvesti näidud kirja panna ning hoonehaldurile või teenusepakkujale edastada. Nagu juba mainitud, siis boonuseks on ka tarbimisest parema ülevaate saamine. See aitab hoones paremini tuvastada erinevaid häireid, nagu näiteks veelekked. Samuti võimaldab kauglugemine paremini analüüsida,millised tarbijad on peamised kuluallikad, ning seeläbi teha järeldusi, kuidas oleks kõige kasulikum vett ja energiat kokku hoida.

Lõpptarbija jaoks võib näiteks selguda, et rahakoti mõistes oleks säästlikum planeerida mõned suurema elektrikuluga tegevused kasutuse tippaja asemel hilistele õhtutundidele. Teenusepakkujate puhul aitab kauglugemine paremini jälile jõuda ka teenuse ootamatutele katkestustele ja näiteks elektrikatkestuste korral kaasa aidata ühenduse kiiremale taastamisele. 

Arvestite väljavahetamine pakub ka võimalust kasutusele võtta tänapäevasem tehnoloogia. Uued arvestid on üldjuhul täpsemad kui vanad —  näiteks digitaalsed kaugloetavad elektriarvestid on  oluliselt täpsemad kui vanad mehaanilise tööpõhimõttega arvestid. Veearvestite puhul on moodsamad ultraheli tehnoloogial põhinevad veearvestid oluliselt pikema elueaga kui nende eelkäijad, mis liikuvate osade tõttu kiiremini kuluvad.

Kuidas Calidity rakenduse abil kaugloetavatest näitudest maksimum võtta?

Calidity platvorm pakub lihtsat ja mugavat võimalust kaugloetavate arvestinäitude koondamiseks ja analüüsimiseks. Rakendus integreerub erinevate tehnoloogiate ja seadmetega, mille tulemusena on võimalik luua kaugloetavate arvestite süsteeme ja saada ülevaade kõigist näitudest mugavalt ühes kohas. Klientidele lähenetakse individuaalselt, pakkudes igale kliendile tema hoonele sobivat lahendust hea hinna-kvaliteedi suhtega.

Calidity rakendus aitab hoonehalduril elektri, vee, kütte ja gaasi tarbimisdünaamikast põhjaliku ülevaate saada. Kasutajale kuvatakse nii arvestite tarbimist ajas kui ka kogutarvet jooksval ning eelmisel kuul. Kogutud andmete baasil pakutakse ka tarbimisanalüütikat — näiteks on võimalik võrrelda perioodi tarbimist eelmise aasta sama perioodiga, saada ülevaade tarbimistrendidest jpm. 

Hoonehaldurid saavad rakenduses jälgida nii kogu hoone üldtarbimist kui ka iga rentniku tarbimist eraldi. Arvestinäite saab üürniku kaupa kokku lüüa ja seeläbi lihtsasti kommunaalarveid väljastada. Abiks on ka valemid, mis eraldi arvestite puudumisel iga rentniku kulu automaatselt välja arvutavad. Lisaks on võimalik tarbimisandmeid vastavalt varasemalt väljatöötatud kõrvalkulude jälgimissüsteemile (erinevad tarbimistsoonid hoones) eksportida. Kui hoonehaldur annab rentnikule rakendusse ligipääsu, saab ka rentnik Calidity't kasutada, et jälgida oma üüripinna energiatarvet ning saada soovitusi energiakulude vähendamiseks.

Calidity võimaldab näitude eksportimist formaatides, mida toetavad enamik olemasolevaid hoonehaldustarkvarasid. Soovi korral on kliendiga koostöös võimalik luua integratsioon ka kliendi kasutatava ERP tarkvaraga.

Palju maksab kaugloetavatele arvestitele üleminek?

Suurema hoone puhul tuleks iga mõõtepunkti kaugloetavaks muutmisel arvestada umbes 60€+KM suuruse alginvesteeringuga. See summa sisaldab uue kauglugemise võimekusega arvesti soetamist ja paigaldust või kauglugemist võimaldava lisaseadme soetamist ja paigaldust olemasolevale arvestile. Kui mõõtepunkte on vähe või klient soovib soetada uuemaltel tehnoloogiatel põhinevaid arvesteid, kujuneb investeringuvajadus suuremaks. Lõplik maksumus sõltub suuresti ka hoone iseärasustest ja mõõtmisvajadustest. Kui soovite saada täpsemat pakkumist oma hoone arvestite kaugloetavaks muutmiseks ning Calidity rakenduse kasutusele võtmiseks, võtke ühendust  Calidity müügitiimiga.


Request a product demo!

We'll show you our remote metering, dashboarding, alarms, control and data gathering systems.

Thank you!

We will contact you to schedule the product demo.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Latest updates