All Posts

Kuidas parandada sisekliimat ning vähendada nakkusohtu Eesti koolides?

Last updated on
April 19, 2021

Praeguse koroonapandeemia ajal on aktuaalseks teemaks kerkinud hoonete sisekliima kvaliteet. Seda eriti nüüd, kui on saanud selgeks, et SARS-CoV-2 levib mitte ainult piisknakkusena, vaid ka tundideks õhku hõljuma jääva aerosoolina.

Silhouette of person standing on hilltop in haze
See, et õpilast klassi tagaotsast näha on, ei tähenda, et sisekliima on hea. Oht on nähtamatu.Enamikus koolides on sisekliima kvaliteet halb

Avalikest hoonetest on Eestis sisekliima probleemid eriti tõsised koolides ja lasteaedades. Enamus koolimaju on vanad ning seal puudub mehaaniline ventilatsioon, mis suudaks õpilaste poolt välja hingatava süsihappegaasi ja aerosoolid ruumidest efektiivselt välja ventileerida.

Umbes 80% Eesti koolimajadest on loomuliku ventilatsiooniga. Nende koolide õhuvahetus toimub ainult hoones olevate ventilatsiooniavade ning uste ja akende kaudu tänu välis- ja siseõhu rõhkude ning temperatuuride erinevustele. See aga ei ole klassiruumide tuulutamiseks piisav — eriti siis, kui klassikomplektid on suured ja koolimajad ülerahvastatud.

Green Trees and Plants on Brown Arch Pathway
Õues on CO2 tase 400 ppm ringis.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) ja Eesti Terviseamet on kehtestanud CO2 taseme piirnormiks siseõhus 1000 ppm (ehk 1000 süsihappegaasi osakest miljoni õhuosakese kohta). Praeguse koroonapandeemia ajal on REHVA soovitanud piirnormi alandada 800 ppm peale.

Laseri hiljutises saates mõõdeti CO2 taset õpilastega täidetud klassiruumis. CO2 tase ületas 1000 ppm piirnormi 15-30 minuti jooksul ning näidud küündisid vahel üle 2000 ppm. Antud mõõtmistest selgub, et õpilased peavad tihti suurema osa õppetunnist veetma umbses ebatervisliku sisekliimaga klassiuumis, kus nakkusoht on väga kõrge, kui ruumi peaks olema sattunud koroonaviirusega nakatunud inimene.

Lisaks suurenenud nakkusohule mõjub süsihappegaasi kontsentratsioon üle 1000 ppm halvasti ka üldisele tervislikule seisundile ja enesetundele. See põhjustab muuhulgas väsimust, peavalu, pearinglust, segadust ja keskendumisvõime langust. Kõik see mõjub negatiivselt ka õpilaste õppimisvõimele. Uuringutes on leitud, et halva sisekliimaga ruumides võib õpilaste sooritus langeda kuni 30%.

Katsed on näidanud, et 1000 ppm CO2 tasemega ruumides olid õpilaste sooritused kehvemad kui madalama süsihappegaasi kontsentratsiooniga ruumides. Ideaalis tuleks kohe, kui CO2 kontsentratsioon õhus ületab 800 ppm, avada aken ja tuulutada ruumi süsihappegaasi taseme normaliseerumiseni või reguleerida ventilatsiooni tööd.

Uuringute kohaselt ongi probleem kõige suurem loomuliku ventilatsiooniga koolimajades, kuid liiga kõrgeid süsihappegaasi näite esineb ka mehaanilise ventilatsiooniga koolides, kus ventilatsioon pole ruumide asustatust arvesse võttes õigesti reguleeritud. Seetõttu soovitame CO2 mõõtmisi teostada kõigis koolimajades, et olla kindel, et süsihappegaasi sisaldus õhus on tervislik.

Loomuliku ventilatsiooniga hoonetes aitab olukorda kontrolli all hoida CO2 taseme monitoorimine CO2 andurite abil ning ruumide õigeaegne tuulutamine. Mehaanilise ehk sundventilatsiooniga koolimajades on CO2 näitude abil võimalik valida õiged ventilatsiooni seadepunktid või ventilatsiooni koguni CO2 näitude põhjal juhtida, et saavutada maksimaalne hoones viibijate mugavus ning optimaalsed energiakulud.

Kuidas aitab Calidity probleemi lahendada?

Märkasime juba aastaid tagasi, et koolide auditooriumites ja klassiruumides on sisekliima tihti äärmiselt kehva kvaliteediga, kuid ka seda, et sundventilatsiooni pidev opereerimine tõstab energiakulusid. Lahenduseks probleemile lõime 2016. aastal Calidity tarkvara esimese versiooni, mis jälgis süsihappegaasi taset ruumis ja suurendas ventilatsiooni töövõimsust siis ja ainult siis kui seda vaja oli. Tänaseks on meie tarkvara igatpidi edasi arenenud, kuid lahendusi probleemi lahendamiseks pakume jätkuvalt.

Esiteks on meilt võimalik soetada või rentida juhtmevabu CO2 andureid, mis toimivad koos Calidity monitooringusüsteemi ja automaatsete teavitustega. Juhtmevabade andurite paigaldus on imelihtne ja kogutud andmeid on võimalik vaadata arvutist või nutitelefonist. Andmed säilivad pikaajaliselt keskses serveris ja ligipääsu neile saab jagada vastavalt vajadusele. Samuti saame pakkuda automaatset meiliteavitust, kui CO2 tase ületab teatud piirmäära.

Teiseks soovitame tellida ventilatsioonisüsteemide auditi, mille käigus selgub, kas sundventilatsiooni seadmete töörežiimid on optimaalsed. Pahatihti töötavad ventilatsioonimasinad ka haridusasutustes järjekindlalt sellel režiimil, mille ehitaja on määranud. Vajadusel aitame režiime korrigeerida ja pakume vastutavale isikule teemakohast nõustamist.

Ventilatsioonimasina juhtpult asub tihti keldris või pööningul, kus temale palju tähelepanu ei pöörata.

Mehaanilise ventilatsiooniga koolimajadele saame koos juhtmevabade CO2 anduritega pakkuda ka ventilatsiooniseadmete automaatset juhtimist anduritelt saadava info põhjal. See tagab, et hoone kasutamise hetkedel töötab ventilatsioonisüsteem võimalikult optimaalselt, kuid ei kuluta samas liialt energiat. Samuti on võimalik Calidity veebirakendusest jälgida seadmete tööd ja saada automaatseid teateid rikete korral.

Kui soovid meie lahenduste kohta rohkem infot või hinnapakkumist saada, siis võta meiega ühendust — muudame üheskoos Eesti koolide sisekliima paremaks ja turvalisemaks!


Request a product demo!

We'll show you our remote metering, dashboarding, alarms, control and data gathering systems.

Thank you!

We will contact you to schedule the product demo.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Latest updates