All Posts

Süsihappegaasi tase ruumis - nakkusohu indikaator

Last updated on
January 20, 2021
Tööruumi õhk võib olla üllatavalt saastunud

CO₂ taset on sissehingatavas õhus oluline teada mitmel erineval põhjusel. Lisaks sellele, et see aitab aru saada, millal tuleks ruume õhutada või ventilatsiooni juurde keerata, võib see aidata isegi Covid-19 nakkuse riski maandada. Kui CO₂ tase on kõrge, viitab see sellele, et õhk ruumis “seisab” (õhuvahetus on ebapiisav) ja seetõttu ei toimu ka viiruseosakeste väljatõmmet.

Liiga kõrge CO₂ tase võib mõjuda ruumis viibivate ja töötavate inimeste enesetundele ja tervisele halvasti, kui CO₂ kontsentratsioon õhus ületab 1000 ppm/m3 – sellise piirnormi on kehtestanud nii Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) kui ka Eesti Terviseamet. Ruumides, kus töötatakse 8h, on tööohutusorganisatasioonide poolt sätestatud maksimaalne lubatud CO₂ sisaldus 5000 ppm/m3 ning ruumides, kus CO₂ kontsentratsioon küündib kuni 15 000 ppm/m3, ei tohiks viibida üle 15 minuti, et vältida ohtu tervisele.

AirWits CO2 sisekliimaandur (connectedbaltics.com)

Kõrge CO₂ taseme poolt põjustatavad terviseprobleemid on muuhulgas väsimus, peavalu, pearinglus, segadus, keskendumisvõime kadumine ja teadvuse kaotus. Seetõttu on eriti oluline tagada piirnormidele vastav CO₂ tase ruumides, kus tegeletakse intensiivse intellektuaalse töö või õppimisega. On soovitatud isegi, et väikese hõivatusega ruumides võiks CO₂ tase jääda alla 750 ppm/m3 ning kõrge hõivatusega ruumides, kus iga töötaja või ruumis viibija kohta on alla 3m2, võiks CO₂ tase jääda <950 ppm/m3 piiresse.

Kuna tööruumides toodavad CO₂ ainult ruumis viibivad inimesed, on CO₂ tase hea indikaator nii ruumi rahvastatuse tasemest kui ka hoone ventilatsiooni toimimise efektiivsusest. Kui ventilatsioon töötab hästi, siis tühja ruumi CO₂ tase ühtlustub üsna lühikese ajaperioodi jooksul välisõhu CO₂ tasemega. Kuna kõrge CO₂ viitab sellele, et ventilatsioon on ebapiisav või ruum on ülerahvastatud, on see hea näitaja, millel praguse pandeemia ajal silm peal hoida.

Nakkusriski minimaliseerimiseks võiks CO₂ tase tööruumides jääda alla 1000 ppm piirnormi. Kui õhuvahetus on hea, siis filtreeritakse lisaks üleliigsele CO₂-le ruumist välja ka inimese väljahingatavas õhus sisalduvad aerosoolid, mis viiruseosakesi sisaldada võivad. Viirusega saastunud mikroskoopilised hingeõhu piisakesed võivad õhus lennelda kuni tund aega ning kui terve inimene neid piisavalt suures koguses sisse hingab, suureneb tema nakatumisrisk märkimisväärselt.

Selleks, et tagada ruumide piisav ventileeritus, on nutikas kasutada sisekliima monitoorimise seadmeid. Samuti on sensorite ning tarkvara abil võimalik ka ventilatsiooni tööd automatiseerida nii, et ventilatsioon suureneks kohe, kui ruumis viibivate inimeste hulk suureneb ja CO₂ tase tõuseb. Lisaks aitab automaatne juhtimine kokku hoida kuludelt. Kui inimesed on tööruumidest eemal ja töötavad näiteks kodust, reguleeritakse ventilatsioon automaatselt madala taseme peale ning see aitab kokku hoida elektrit.

Süsihappegaasi põhine juhtimine Calidity veebirakenduses

Kui soovid veenduda, et sinu tööruumid on töötajate tervisele ohutud ning et nakkusoht neis on minimaalne, siis telli sisekliima mõõtmine Caliditylt. Kui sisekliimaga esineb probleeme või soovid kokku hoida elektriarvetelt, oleme valmis pakkuma ka konsultatsioone ning leidma koos sobivaid lahendusi ventilatsiooniseadmete nutikaks juhtimiseks sinu hoones.


Request a product demo!

We'll show you our remote metering, dashboarding, alarms, control and data gathering systems.

Thank you!

We will contact you to schedule the product demo.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Latest updates