All Posts

Süsihappegaasi taseme põhjal ventilatsiooni juhtimine säästab tervist, raha ja keskkonda!

Last updated on
April 5, 2021

Hoonete tööshoidmine on üks suurimaid energiakulu allikaid maailmas. See moodustab koguni 36% maailmas kasutatavast energiast, USAs lausa üle 40%.

Ka Eestis on hoonete poolt kasutatava energia osakaal üle keskmise. Suur energiakulu põhjustab lisaks kõrgetele rahalisetele kuludele ka keskkonnasaastet, kuna suur osa energiast toodetakse Eestis põlevkivi põletamise läbi ning see paiskab keskkonda tohutus koguses süsihappegaasi. Näiteks üheainsa kilovatt-tunni elektrienergia tootmiseks on vaja katlas põletada 1.4 kilogrammi põlevkivi.

Ventilatsioonisüsteem toob tuppa värske õhu, kuid võib välja viia ka ootamatus koguses energiat.

Üks suurimaid energiakulu allikaid küttesüsteemide kõrval on ventilatsioon. Ventilatsiooni juhitakse tavaliselt graafiku alusel, kuid see ei toimi enamasti optimaalselt. Graafikujärgne juhtimine võib põhjustada süsihappegaasi taseme tõusu ja ruumide umbsust aegadel, kui need tavapärasest tihedamalt rahvastatud on, näiteks kontoriruumides või koolimajades toimuvate õhtuste ürituste ajal.

Samas võib graafiku alusel töötav ventilatsioon kulutada asjatult energiat ajal, kui ruumid on tühjad või peaaegu tühjad, näiteks tööpäevadele sattuvate riigipühade või kollektiivpuhkuste ajal. Graafikud on enamasti koostatud ruumide tavapärast kasutust silmas pidades ja ventilatsioon on reguleeritud suurema intensiivsusega töötama inimeste tööajal ning väiksema võimsusega töötama töövälisel ajal.

Graafikupõhine juhtimine on hea lahendus, kuna see aitab energiat säästa aegadel, kui ruumid on tõenäoliselt tühjad. Kuid kui on soov hoone ventilatsiooni juhtida ökonoomsemalt, ei piisa vaid fikseeritud graafikust — seda eriti varieeruva kasutusega ruumides, nagu konverentsisaalid, koosolekuruumid, spordisaalid ja hotellitoad. Efektiivsemaks juhtimiseks tuleks kasutada ka teisi sisendeid, näiteks liikumisandurite, CO2 taseme, hoone sissepääsusüsteemide või piletimüügi abil ruumide hõivatuse hindamist.

Parimaks juhtimissisendiks neist on CO2 tase ruumides. CO2 taseme alusel ventilatsioonisüsteemide juhtimine võimaldab säästa 10-40% energiat võrreldes fikseeritud graafiku alusel juhtimisega. SPARK HUB säästis CO2-põhise juhtimisega isegi 76% ventilatsiooni poolt kulutatud energiast ning Forwardspace 58% energiakuludelt.

Kuidas on ikkagi võimalik ventilatsiooni reguleerimisega energiat säästa?

Õhuvool ventilatsioonisüsteemis sarnaneb autole maanteel - kiiruse kahekordistamiseks peab mootori võimsus tõusma kaheksakordseks. Teisiti võttes, kui tekib võimalus vähendada ventilatsiooniagregaadi õhuvoolu 50% võrra, väheneb ventilaatorite energiatarve kaheksa korda. Sellele lisaks vajab soojustagasti läbinud sissepuhkeõhk eelkütet, mida paljudes masinates tekitab elektrikalorifeer.

Vähendades õhuvoolu siis, kui seda vaja pole, saame suurendada õhuvoolu maksimumini siis, kui ruumides on inimesi ootamatult palju. Sellise lähenemise puhul on praktiliselt alati tulemuseks väiksemad energiakulud.

CO2 põhine ventilatsioonijuhtimine kolme kiirusega ventilatsioonimasina näitel. Üldiselt püsib ventilatsioonimasin 1. kiirusel, kuid CO2 taseme tõusmisel üle piirmäära lülitub masin ümber teisele kiirusele.

CO2-põhise juhtimise jaoks paigaldatakse ruumidesse CO2 taseme sensorid ning seatakse üles ventilatsioonijuhtimise automaatika, mis reguleerib ventilatsiooni seadepunkti ruumides oleva CO2 taseme põhjal. Mõõtmisteks on olemas nii juhtmega kui ka juhtmevabasid sensoreid. Juhtmega sensorid paigaldatakse tavaliselt ventilatsiooni väljatõmbekanalisse, et saada süsihappegaasi keskmine näit kõigi ruumide kohta, mida antud ventilatsiooniseade õhuga varustab.

Kanalisisene andur

Juhtmevabade sensorite kasutamine võimaldab mõõta CO2 taset kõigis ruumides eraldi ning juhtida ventilatsiooniseadet erinevate ruumide keskmise või kõrgeima näidu alusel. CO2-põhine juhtimine aitab tagada ruumide piisava ventileerituse ja tervisliku töökeskkonna, kui ruumid tavapärasest rohkem hõivatud on, ning säästa energiat aegadel, kui ruumides inimesi ei viibi või viibib väga vähe.

Kokkuvõtteks, CO2 taseme kasutamine juhtmissisendina on kõige täpsem ja universaalsem viis hoone ventilatsiooni reguleerimiseks ruumide tegeliku hõivatuse põhjal, seda eriti kontorites, koolides, hotellides ja mujal, kus ventilatsiooni peamine eesmärk on inimeste poolt väljahingatava süsihappegaasi või niiskuse eemaldamine siseõhust.

Kui soovid samuti energiakuludelt kokku hoida ja teada saada, kuidas sinu hoones ventilatsiooni CO2 taseme põhiselt juhtida saaks ning millise investeeringu selle jaoks tegema peaksid, siis võta ühendust Calidityga. Pakume sulle konsultatsiooni ja tarkvara- ning riistvaralahendusi CO2-põhise ventilatsioonijuhtimise rakendamiseks.

Request a product demo!

We'll show you our remote metering, dashboarding, alarms, control and data gathering systems.

Thank you!

We will contact you to schedule the product demo.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Latest updates